1 2 3 4 5 6 7 8 9


Idąc Drogą Pienińską, można spoglądać na tratwy przepływające rzeką.

Prezentowane fotografie mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja