1 2 3 4 5 6 7 8 9


Zbliżenie na brzeg Dunajca - kaczki wygrzewaj± się na słońcu.

Prezentowane fotografie mog± być wykorzystane wył±cznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja