1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Zamek Dunajec w Niedzicy n/D.
Zbliżenie: od lewej zamek dolny (widoczna baszta z kaplic±),
¶rodkowy (nieco wyższy od dolnego), górny (nieotynkowany) z flag± na szczycie stołpu.

Prezentowane fotografie mog± być wykorzystane wył±cznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja