1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Zamek Dunajec w Niedzicy n/D.
Dolin± między zamkami - gdzie woda teraz stoi - płynęła rzeka,
a brzegiem "przechadzała się" Via Regia...

Prezentowane fotografie mog± być wykorzystane wył±cznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja