1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


Z dojścia na platformę widokową na Okrąglicy.
Zbliżenie na Wyskoką 1052m n.p.m. w Małych Pieninach. Widoczna skała po lewej to Rabsztyn.
Od Wysokiej na lewo - trasa zejścia z Wysokiej szlakiem granicznym
(zobacz trasa wycieczki Homole-Wysoka-Szczawnica).

Prezentowane fotografie mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja