1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Zamek Dunajec w Niedzicy n/D.
Dziedziniec zamku dolnego. Po lewej zamek ¶redni,
na wprost kaplica na zamku dolnym.

Prezentowane fotografie mog± być wykorzystane wył±cznie do użytku domowego
Radosław Zachwieja